Veranderingen in de tijd regio Kennemerland

Voor Kennemerland wijken de volgende resultaten van Emovo 2013-2014 significant af van de resultaten 2009-2010:

Gunstige ontwikkelingen • zich gezond voelen (+1%)
• minstens één uur per dag bewegen (+2%)
• minder dan 5 dagen per week ontbijten (-1%)
• minstens één keer per week roken (-5%), zowel bij tweedeklassers
   (-5%) als bij vierdeklassers (-6%)
• recent alcohol drinken (-12%), zowel bij tweedeklassers (-13%) als bij
   vierdeklassers (-13%)
• recent binge-drinken (-7%), zowel bij tweedeklassers (-8%) als bij
   vierdeklassers (-9%)
• recent hasj of wiet gebruik (-1%), zowel bij tweedeklassers (-1%) als
   bij vierdeklassers (-1%)
• regelmatig gepest worden op school (-2%), regelmatig anderen pesten
   op school (-6%)
• een negatieve houding t.a.v. homoseksualiteit (-3%)
• slachtoffer geweest van een strafbaar feit (-4%)
• zich onveilig voelen (-4%)
Minder gunstige ontwikkelingen

• psychische ongezondheid (+5%)
• psychosociale problemen (+2%)
• dagelijks fruit eten (-4%)
• niet altijd condoom gebruikt bij geslachtsgemeenschap (+4%)

Ten slotte is het aantal leerlingen dat geslachtsgemeenschap heeft gehad gedaald (-3%).

Ga voor meer resultaten naar:

• Resultaten regio Kennemerland 2013-2014, vergeleken met 2009-2010

Terug naar: Belangrijkste resultaten regio Kennemerland