Sociale en fysieke omgeving Kennemerland

De resultaten van Kennemerland wat betreft de sociale en fysieke omgeving:

Gepest worden

Eén op de tien leerlingen (11%) wordt gepest op school en vijf procent wordt gepest via internet (bijvoorbeeld WhatsApp, Facebook of Twitter).

Houding t.a.v. homoseksualiteit Van alle leerlingen heeft 7% een negatieve houding ten aanzien van homoseksualiteit: ze vinden het erg raar of verkeerd.
Criminaliteit, sociale veiligheid

Ruim een kwart van de leerlingen (27%) is slachtoffer geweest van een strafbaar feit, zoals diefstal of vernieling. Ruim een derde (36%) voelt zich wel eens onveilig.

Ga voor meer resultaten naar:

• Alle resultaten regio Kennemerland
• Resultaten regio Kennemerland, uitgesplitst naar geslacht, naar klas en naar onderwijstype

Terug naar: Belangrijkste resultaten regio Kennemerland