Regio Kennemerland

Hoeveel jongeren in de regio Kennemerland voelen zich gezond? Hoeveel worden gepest? Hoeveel drinken alcohol, en is dit aantal in de laatste jaren veranderd? Hoeveel lopen risico op problematisch gebruik van sociale media en zijn er hierbij verschillen tussen jongens en meisjes? De jeugdmonitor Emovo geeft antwoord op deze en vele andere vragen.

In 2013-2014 deden 9.981 leerlingen woonachtig in de regio Kennemerland mee aan de jeugdmonitor Emovo van de GGD. Tweede- en vierdeklassers uit het regulier voortgezet onderwijs vulden op school een internetvragenlijst in over hun gezondheid, welzijn en leefstijl. De leerlingen zijn afkomstig van verschillende scholen binnen en buiten de regio.

Uitleg over het onderzoek

Gebruik de kolom links op deze pagina om de belangrijkste resultaten per thema te bekijken.

GGD Kennemerland Regio