Veranderingen in de tijd Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Voor Haarlemmerliede en Spaarnwoude wijken de volgende resultaten van Emovo 2013-2014 significant af van de resultaten 2009-2010 (als het gedrag in één van beide jaren bij minder dan 5 leerlingen voorkomt, wordt de grootte van de verandering niet weergegeven):

Gunstige ontwikkelingen

• recent alcohol drinken (-19%), bij tweedeklassers is dit gedaald
• recent binge-drinken bij tweedeklassers is gedaald
• regelmatig gepest worden op school en regelmatig anderen pesten op
   school zijn gedaald
• een negatieve houding t.a.v. homoseksualiteit is gedaald
• zich wel eens onveilig voelen (-19%)

Minder gunstige ontwikkelingen

geen

Ga voor meer resultaten naar:

• Resultaten Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2013-2014, vergeleken met 2009-2010

Terug naar: Belangrijkste resultaten Haarlemmerliede en Spaarnwoude