Gezondheid Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Zo staat het ervoor met de gezondheid van jongeren in Haarlemmerliede en Spaarnwoude:

Fysiek

De grote meerderheid van de leerlingen voelt zich gezond (84%).

Psychisch Van de leerlingen voelt 16% zich psychisch ongezond. Zij geven bijvoorbeeld aan zich vaak somber te voelen en in de put te zitten. Bij 12% van de leerlingen komen psychosociale problemen voor. Dit kunnen problemen zijn op het gebied van emoties, gedrag, hyperactiviteit en problemen met leeftijdsgenoten. In het afgelopen jaar heeft 14% van de leerlingen aan zelfdoding gedacht.
Ingrijpende gebeurtenissen

Ruim een vijfde van de leerlingen (22%) heeft te maken (gehad) met een echtscheiding van de ouders, 11% procent heeft hier (nog) problemen mee (11% niet). Drie op de tien leerlingen (31%) hebben te maken (gehad) met een langdurige ziekte, ziekenhuisopname of geestelijke/lichamelijke beperking van een gezinslid. Tien procent heeft hier (nog) problemen mee (21% niet).

Ga voor meer resultaten naar:

• Alle resultaten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en regio Kennemerland
• Resultaten Haarlemmerliede en Spaarnwoude, uitgesplitst naar geslacht, naar klas en naar onderwijstype

Terug naar: Belangrijkste resultaten Haarlemmerliede en Spaarnwoude