Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Hoeveel jongeren uit Haarlemmerliede en Spaarnwoude voelen zich gezond? Hoeveel worden gepest? Hoeveel drinken alcohol, en is dit aantal in de laatste jaren veranderd? Hoeveel lopen risico op problematisch gebruik van sociale media en zijn er hierbij verschillen tussen jongens en meisjes? De jeugdmonitor Emovo geeft antwoord op deze en vele andere vragen.

In 2013-2014 deden 119 leerlingen woonachtig in Haarlemmerliede en Spaarnwoude mee aan de jeugdmonitor Emovo van de GGD. Tweede- en vierdeklassers uit het regulier voortgezet onderwijs vulden op school een internetvragenlijst in over hun gezondheid, welzijn en leefstijl. De leerlingen zijn afkomstig van verschillende scholen.

Er dient opgemerkt te worden dat de groep leerlingen uit Haarlemmerliede en Spaarnwoude die heeft meegedaan aan het onderzoek, relatief klein is. Alle uitkomsten worden in percentages weergegeven. Bij uitkomsten die weinig voorkomen en waarvan de resultaten worden uitgesplitst naar geslacht, schooltype en klas moet er rekening mee gehouden worden dat het om kleine aantallen gaat. Daarnaast geldt dat bij kleinere onderzoeksgroepen wat meer toevallige fluctuaties voorkomen over de tijd. Tenslotte geldt voor kleinere onderzoeksgroepen dat ontwikkelingen over de tijd en verschillen ten opzichte van de regio minder snel significant zijn.

Uitleg over het onderzoek

Gebruik de kolom links op deze pagina om de belangrijkste resultaten per thema te bekijken.

GGD Kennemerland Haarlemmerliede Ca