Veranderingen in de tijd Zandvoort

Voor Zandvoort wijken de volgende resultaten van Emovo 2013-2014 significant af van de resultaten 2009-2010:

Gunstige ontwikkelingen • minstens één keer per week roken (-13%), zowel bij tweedeklassers
   (-11%) als bij vierdeklassers (-15%) is dit gedaald
• recent alcohol drinken (-15%), zowel bij tweedeklassers (-17%) als
   bij vierdeklassers (-16%) is dit gedaald
• recent binge-drinken (-10%), bij tweedeklassers is dit gedaald (-12%)
• recent hasj of wiet gebruik (-7%)
• regelmatig anderen op school pesten (-7%)
Minder gunstige ontwikkelingen

• zich psychisch ongezond voelen (+8%)
• dagelijks fruit eten (-12%)

Ga voor meer resultaten naar:

• Resultaten Zandvoort 2013-2014, vergeleken met 2009-2010

Terug naar: Belangrijkste resultaten Zandvoort