Sociale en fysieke omgeving Zandvoort

De resultaten van Zandvoort wat betreft de sociale en fysieke omgeving:

Gepest worden

Acht procent van de leerlingen wordt gepest op school en vijf procent wordt gepest via internet (bijvoorbeeld WhatsApp, Facebook of Twitter).

Houding t.a.v. homoseksualiteit Van alle leerlingen heeft 8% een negatieve houding ten aanzien van homoseksualiteit: ze vinden het erg raar of verkeerd.
Criminaliteit, sociale veiligheid

Bijna drie op de tien leerlingen (28%) zijn slachtoffer geweest van een strafbaar feit, zoals diefstal of vernieling. Bijna vier op de tien leerlingen (38%) voelen zich wel eens onveilig.

Ga voor meer resultaten naar:

Alle resultaten Zandvoort en regio Kennemerland
Resultaten Zandvoort, uitgesplitst naar geslacht, naar klas en naar onderwijstype

Terug naar: Belangrijkste resultaten Zandvoort