Gezondheid Zandvoort

Zo staat het ervoor met de gezondheid van jongeren in Zandvoort:

Fysiek

De meerderheid van de leerlingen voelt zich gezond (80%).

Psychisch Van de leerlingen voelt 23% zich psychisch ongezond. Zij geven bijvoorbeeld aan zich vaak somber te voelen en in de put te zitten. Bij 15% van de leerlingen komen psychosociale problemen voor. Dit kunnen problemen zijn op het gebied van emoties, gedrag, hyperactiviteit en problemen met leeftijdsgenoten. In het afgelopen jaar heeft 20% van de leerlingen aan zelfdoding gedacht.
Ingrijpende gebeurtenissen

Drie op de tien leerlingen (29%) hebben te maken (gehad) met een echtscheiding van de ouders, 9% procent heeft hier (nog) problemen mee (20% niet). Bijna vier op de tien leerlingen (38%) hebben te maken (gehad) met een langdurige ziekte, ziekenhuisopname of geestelijke/lichamelijke beperking van een gezinslid. Vijftien procent heeft hier (nog) problemen mee (23% niet).

Ga voor meer resultaten naar:

• Alle resultaten Zandvoort en regio Kennemerland
• Resultaten Zandvoort, uitgesplitst naar geslacht, naar klas en naar onderwijstype

Terug naar: Belangrijkste resultaten Zandvoort