Vergelijking Velsen met regio

De volgende resultaten voor Velsen wijken significant af van de regio Kennemerland:

Gunstige verschillen • lid zijn van sportvereniging (+4%)
• zich wel eens onveilig voelen (-5%)
Minder gunstige verschillen

• dagelijks groente eten (-7%)
• recent alcohol gedronken (+5%), zowel bij tweedeklassers (+5%) als
   bij vierdeklassers (+9%)
• recent binge-drinken (+4%), zowel bij tweedeklassers (+2%) als bij
   vierdeklassers (+9%)

Ga voor meer resultaten naar:

Alle resultaten Velsen en regio Kennemerland

Terug naar: Belangrijkste resultaten Velsen