Veranderingen in de tijd Velsen

Voor Velsen wijken de volgende resultaten van Emovo 2013-2014 significant af van de resultaten 2009-2010:

Gunstige ontwikkelingen • minstens één keer per week roken (-6%), zowel bij tweedeklassers
   (-4%) als bij vierdeklassers (-6%)
• recent alcohol gedronken (-10%), zowel bij tweedeklassers (-10%) als
   bij vierdeklassers (-7%)
• recent binge-drinken (-7%), vooral bij tweedeklassers (-8%)
• regelmatig gepest op school (-3%)
• regelmatig anderen pesten op school (-8%)
• negatieve houding t.a.v. homoseksualiteit (-4%)
• afgelopen jaar slachtoffer geweest van strafbaar feit (-6%)
• wel eens onveilig voelen (-10%)
Minder gunstige ontwikkelingen

• psychische ongezondheid (+5%)
• psychosociale problemen (+3%)
• dagelijks fruit eten (-7%)
• dagelijks groente eten (-3%)

Tenslotte is het aantal leerlingen dat geslachtsgemeenschap heeft gehad gedaald (-5%).

Ga voor meer resultaten naar:

• Resultaten Velsen 2013-2014, vergeleken met 2009-2010

Terug naar: Belangrijkste resultaten Velsen