Sociale en fysieke omgeving Velsen

De resultaten van Velsen wat betreft de sociale en fysieke omgeving:

Gepest worden

Twaalf procent van de leerlingen wordt gepest op school. Zes procent wordt gepest via internet (bijvoorbeeld WhatsApp, Facebook of Twitter).

Houding t.a.v. homoseksualiteit Van alle leerlingen heeft 6% een negatieve houding ten aanzien van homoseksualiteit: ze vinden het erg raar of verkeerd.
Criminaliteit, sociale veiligheid

Een kwart van de leerlingen (25%) is het afgelopen jaar slachtoffer geweest van een strafbaar feit, zoals diefstal of   vernieling. Drie op de tien (31%) voelen zich wel eens onveilig.

Ga voor meer resultaten naar:

Alle resultaten Velsen en regio Kennemerland
Resultaten Velsen, uitgesplitst naar geslacht, naar klas en naar onderwijstype

Terug naar: Belangrijkste resultaten Velsen