Gezondheid Velsen

Zo staat het ervoor met de gezondheid van jongeren in Velsen:

Fysiek

De grote meerderheid van de leerlingen voelt zich gezond (84%).

Psychisch Bijna een kwart van de leerlingen (23%) voelt zich psychisch ongezond. Zij geven bijvoorbeeld aan zich vaak somber te voelen en in de put te zitten. Bij 15% van de scholieren komen psychosociale problemen voor. Dit kunnen problemen zijn op het gebied van emoties, gedrag, hyperactiviteit en problemen met leeftijdsgenoten. In het afgelopen jaar heeft 18% van de leerlingen aan zelfdoding gedacht.
Ingrijpende gebeurtenissen

Bijna een kwart van de scholieren (23%) heeft te maken (gehad) met een echtscheiding van de ouders. Zes procent heeft hier (nog) problemen mee (17% niet). Vier op de tien scholieren (39%) hebben te maken (gehad) met een langdurige ziekte, ziekenhuisopname of geestelijke/lichamelijke beperking van een gezinslid. Twaalf procent heeft hier (nog) problemen mee (27% niet).

Ga voor meer resultaten naar:

• Alle resultaten Velsen en regio Kennemerland
• Resultaten Velsen, uitgesplitst naar geslacht, naar klas en naar onderwijstype

Terug naar: Belangrijkste resultaten Velsen