Veranderingen in de tijd Uitgeest

Voor Uitgeest wijken de volgende resultaten van Emovo 2013-2014 significant af van de resultaten 2009-2010:

Gunstige ontwikkelingen • recent alcohol gebruik onder tweedeklassers (-14%)
• recent hasj of wiet gebruik onder vierdeklassers (-10%)
• regelmatig anderen pesten op school (-4%)
• negatieve houding t.a.v. homoseksualiteit (-7%)
Minder gunstige ontwikkelingen

• niet altijd condoom bij geslachtsgemeenschap (+27%)

Ga voor meer resultaten naar:

• Resultaten Uitgeest 2013-2014, vergeleken met 2009-2010

Terug naar: Belangrijkste resultaten Uitgeest