Sociale en fysieke omgeving Uitgeest

De resultaten van Uitgeest wat betreft de sociale en fysieke omgeving:

Gepest worden

Dertien procent van de leerlingen wordt gepest op school. Drie procent wordt gepest via internet (bijvoorbeeld WhatsApp, Facebook of Twitter).

Houding t.a.v. homoseksualiteit Van alle leerlingen heeft 6% een negatieve houding ten aanzien van homoseksualiteit: ze vinden het erg raar of verkeerd.
Criminaliteit, sociale veiligheid

Bijna drie op de tien leerlingen (28%) zijn het afgelopen jaar slachtoffer geweest van een strafbaar feit, zoals diefstal of vernieling. Ruim een derde van de scholieren (35%) voelt zich wel eens onveilig.

Ga voor meer resultaten naar:

Alle resultaten Uitgeest en regio Kennemerland
Resultaten Uitgeest, uitgesplitst naar geslacht, naar klas en naar onderwijstype

Terug naar: Belangrijkste resultaten Uitgeest