Vergelijking Heemstede met regio

De volgende resultaten voor Heemstede wijken significant af van de regio Kennemerland:

Gunstige verschillen • lid van sportvereniging (+12%)
• voldoende beweging (+9%)
• voldoet niet aan ontbijtnorm (-5%)
• dagelijks fruit (+5%), dagelijks groente (+15%)
• risico op problematisch gebruik sociale media (-3%)
• negatieve houding t.a.v. homoseksualiteit (-5%)
Minder gunstige verschillen

• minstens één keer per week roken (+4%), vooral bij vierdeklassers (+7%)
• recent binge-drinken (+4%)
• recent hasj/wiet gebruik (+3%), vooral bij vierdeklassers (+5%)

Ga voor meer resultaten naar:

Alle resultaten Heemstede en regio Kennemerland

Terug naar: Belangrijkste resultaten Heemstede