Veranderingen in de tijd Heemstede

Voor Heemstede wijken de volgende resultaten van Emovo 2013-2014 significant af van de resultaten 2009-2010:

Gunstige ontwikkelingen • recent alcoholgebruik (-12%), onder zowel tweedeklassers (-16%)
   als vierdeklassers (-14%)
• recent binge-drinken onder tweedeklassers (-7%)
• regelmatig worden gepest op school (-3%)
• regelmatig anderen pesten op school (-5%)
• negatieve houding t.a.v. homoseksualiteit (-5%)
• in afgelopen jaar slachtoffer geweest van strafbaar feit (-9%)
Minder gunstige ontwikkelingen

psychische ongezondheid (+7%)
psychosociale problemen (+7%)
• afgelopen jaar aan zelfdoding gedacht (+6%)

Ga voor meer resultaten naar:

• Resultaten Heemstede 2013-2014, vergeleken met 2009-2010

Terug naar: Belangrijkste resultaten Heemstede