Sociale en fysieke omgeving Heemstede

De resultaten van Heemstede wat betreft de sociale en fysieke omgeving:

Gepest worden

Eén op de tien leerlingen (10%) wordt gepest op school. Vier procent wordt gepest via internet (bijvoorbeeld WhatsApp, Facebook of Twitter).

Houding t.a.v. homoseksualiteit Van alle leerlingen heeft 2% een negatieve houding ten aanzien van homoseksualiteit: ze vinden het erg raar of verkeerd.
Criminaliteit, sociale veiligheid

Een kwart van de leerlingen (26%) is het afgelopen jaar slachtoffer geweest van een strafbaar feit, zoals diefstal of vernieling. Een derde van de scholieren (34%) voelt zich wel eens onveilig.

Ga voor meer resultaten naar:

Alle resultaten Heemstede en regio Kennemerland
Resultaten Heemstede, uitgesplitst naar geslacht, naar klas en naar onderwijstype

Terug naar: Belangrijkste resultaten Heemstede