Gemeente Heemstede

Hoeveel jongeren uit Heemstede voelen zich gezond? Hoeveel worden gepest? Hoeveel drinken alcohol, en is dit aantal in de laatste jaren veranderd? Hoeveel lopen risico op problematisch gebruik van sociale media en zijn er hierbij verschillen tussen jongens en meisjes? De Jeugdmonitor Emovo geeft antwoord op deze en vele andere vragen.

In 2013-2014 deden bijna 550 scholieren woonachtig in Heemstede mee aan de Jeugdmonitor Emovo van de GGD. Tweede- en vierdeklassers uit het regulier voortgezet onderwijs vulden op school een internetvragenlijst in over hun gezondheid, welzijn en leefstijl. De leerlingen zijn afkomstig van verschillende scholen binnen en buiten Heemstede.

Uitleg over het onderzoek

Gebruik de kolom links op deze pagina om de belangrijkste resultaten per thema te bekijken.

GGD Kennemerland Heemstede