Vergelijking Heemskerk met regio

De volgende resultaten voor Heemskerk wijken significant af van de regio Kennemerland:

Gunstige verschillen • minstens één keer per week roken bij vierdeklassers (-4%)
• recent hasj/wiet gebruik (-2%), bij vierdeklassers (-4%)
Minder gunstige verschillen

problemen hebben met langdurige ziekte, ziekenhuisopname
   of beperking van gezinslid
(+3%)
• dagelijks fruit eten (-3%), dagelijks groente eten (-10%)
gepest worden op school (+2%)
• zich wel eens onveilig voelen (+4%)

Ga voor meer resultaten naar:

Alle resultaten Heemskerk en regio Kennemerland

Terug naar: Belangrijkste resultaten Heemskerk