Veranderingen in de tijd Heemskerk

Voor Heemskerk wijken de volgende resultaten van Emovo 2013-2014 significant af van de resultaten 2009-2010:

Gunstige ontwikkelingen • zich gezond voelen (+6%)
• minstens één keer per week roken (-10%), zowel bij tweedeklassers
   (-9%) als bij vierdeklassers (-10%) is dit gedaald
• recent alcohol drinken (-11%), zowel bij tweedeklassers (-13%) als
   bij vierdeklassers (-14%) is dit gedaald
• recent binge-drinken (-10%), zowel bij tweedeklassers (-10%) als bij
   vierdeklassers (-15%) is dit gedaald
• regelmatig anderen pesten op school (-9%)
• heeft negatieve houding t.a.v. homoseksualiteit (-5%)
Minder gunstige ontwikkelingen

• zich psychisch ongezond voelen (+7%)
• dagelijks fruit eten (-7%)

Tenslotte is het aantal leerlingen dat geslachtsgemeenschap heeft gehad gedaald (-7%).

Ga voor meer resultaten naar:

• Resultaten Heemskerk 2013-2014, vergeleken met 2009-2010

Terug naar: Belangrijkste resultaten Heemskerk