Sociale en fysieke omgeving Heemskerk

De resultaten van Heemskerk wat betreft de sociale en fysieke omgeving:

Gepest worden

Dertien procent van de leerlingen wordt gepest op school. Zes procent wordt gepest via internet (bijvoorbeeld WhatsApp, Facebook of Twitter).

Houding t.a.v. homoseksualiteit Van alle leerlingen heeft 7% een negatieve houding ten aanzien van homoseksualiteit: ze vinden het erg raar of verkeerd.
Criminaliteit, sociale veiligheid

Ruim een kwart van de leerlingen (27%) is slachtoffer geweest van een strafbaar feit, zoals diefstal of vernieling. Vier op de tien (40%) voelen zich wel eens onveilig.

Ga voor meer resultaten naar:

Alle resultaten Heemskerk en regio Kennemerland
Resultaten Heemskerk, uitgesplitst naar geslacht, naar klas en naar onderwijstype

Terug naar: Belangrijkste resultaten Heemskerk