Vergelijking Haarlemmermeer met regio

De volgende resultaten voor Haarlemmermeer wijken significant af van de regio Kennemerland:

Gunstige verschillen

• minstens één keer per week roken bij vierdeklassers (-2%)
• in huis wonen waar nooit wordt gerookt (+3%)
• recent alcohol gedronken (-3%), zowel bij tweedeklassers (-2%)
   als bij vierdeklassers (-5%)
• recent binge-drinken (-3%), zowel bij tweedeklassers (-1%) als
   bij vierdeklassers (-5%)
• recent hasj/wiet gebruik (-2%), vooral bij vierdeklassers (-3%)

Minder gunstige verschillen

• zich gezond voelen (-1%)
• veel computeren en/of tv kijken (+1%)
• niet aan ontbijtnorm voldoen (+1%)
• dagelijks fruit eten (-3%), dagelijks groente eten (-2%)
• negatieve houding t.a.v. homoseksualiteit (+1%)
• zich wel eens onveilig voelen (+3%)

Ga voor meer resultaten naar:

• Alle resultaten Haarlemmermeer en regio Kennemerland 

Terug naar: Belangrijkste resultaten Haarlemmermeer