Veranderingen in de tijd Haarlemmermeer

Voor Haarlemmermeer wijken de volgende resultaten van Emovo 2013-2014 significant af van de resultaten 2009-2010:

Gunstige ontwikkelingen • voldoende beweging (+4%)
• minstens één keer per week roken (-3%), zowel bij tweedeklassers
   (-3%) als bij vierdeklassers (-5%)
• recent alcohol gedronken (-9%), zowel bij tweedeklassers (-12%) als
   bij vierdeklassers (-10%)
• recent binge-drinken (-6%), zowel bij tweedeklassers (-7%) als
   bij vierdeklassers (-8%)
• recent hasj/wiet gebruik bij tweedeklassers (-2%)
• regelmatig anderen pesten op school (-5%)
• negatieve houding t.a.v. homoseksualiteit (-3%)
• zich wel eens onveilig voelen (-3%)
Minder gunstige ontwikkelingen

• psychische ongezondheid (+6%)
• dagelijks fruit eten (-4%)

Ga voor meer resultaten naar:

• Resultaten Haarlemmermeer 2013-2014, vergeleken met 2009-2010

Terug naar: Belangrijkste resultaten Haarlemmermeer