Sociale en fysieke omgeving Haarlemmermeer

De resultaten van Haarlemmermeer wat betreft de sociale en fysieke omgeving:

Gepest worden

Eén op de tien leerlingen (11%) wordt gepest op school. Vijf procent wordt gepest via internet (bijvoorbeeld WhatsApp, Facebook of Twitter).

Houding t.a.v. homoseksualiteit Van alle leerlingen heeft 8% een negatieve houding ten aanzien van homoseksualiteit: ze vinden het erg raar of verkeerd.
Criminaliteit, sociale veiligheid

Bijna drie op de tien leerlingen (28%) zijn het afgelopen jaar slachtoffer geweest van een strafbaar feit, zoals diefstal of   vernieling. Vier op de tien (39%) voelen zich wel eens onveilig.

Ga voor meer resultaten naar:

Alle resultaten Haarlemmermeer en regio Kennemerland
Resultaten Haarlemmermeer, uitgesplitst naar geslacht, naar klas en naar onderwijstype

Terug naar: Belangrijkste resultaten Haarlemmermeer