Gezondheid Haarlemmermeer

Zo staat het ervoor met de gezondheid van jongeren in Haarlemmermeer:

Fysiek

De grote meerderheid van de leerlingen voelt zich gezond (82%).

Psychisch Een kwart van de leerlingen (24%) voelt zich psychisch ongezond. Zij geven bijvoorbeeld aan zich vaak somber te voelen en in de put te zitten.  Bij 14% van de scholieren komen psychosociale problemen voor. Dit kunnen problemen zijn op het gebied van emoties, gedrag, hyperactiviteit en problemen met leeftijdsgenoten. In het afgelopen jaar heeft 17% van de leerlingen aan zelfdoding gedacht.
Ingrijpende gebeurtenissen

Ruim een vijfde van de scholieren (22%) heeft te maken (gehad) met een echtscheiding van de ouders. Zeven procent heeft hier (nog) problemen mee (15% niet). Bijna vier op de tien scholieren (38%) hebben te maken (gehad) met een langdurige ziekte, ziekenhuisopname of geestelijke/lichamelijke beperking van een gezinslid. Twaalf procent heeft hier (nog) problemen mee (26% niet).

Ga voor meer resultaten naar:

• Alle resultaten Haarlemmermeer en regio Kennemerland
• Resultaten Haarlemmermeer, uitgesplitst naar geslacht, naar klas en naar onderwijstype

Terug naar: Belangrijkste resultaten Haarlemmermeer