Vergelijking Haarlem met regio

De volgende resultaten voor Haarlem wijken significant af van de regio Kennemerland:

Gunstige verschillen

• dagelijks fruit eten (+5%), dagelijks groente eten (+6%)
• recent alcohol drinken (-2%), dit betreft vooral tweedeklassers (-2%)
ouders die het alcoholgebruik goedvinden (-4%)
• recent binge-drinken (-2%)
• op school gepest worden (-1%)

Minder gunstige verschillen

• lidmaatschap sportvereniging (-5%)
• minstens één uur per dag bewegen (-2%)
• minstens één keer per week roken bij vierdeklassers (+3%)
• in huis wonen waar nooit wordt gerookt (-3%)
• recent hasj of wiet gebruik (+1%), dit zijn vooral vierdeklassers (+3%)
• een negatieve houding t.a.v. homoseksualiteit (+1%)

Ga voor meer resultaten naar:

• Alle resultaten gemeente Haarlem en regio Kennemerland

Terug naar: Belangrijkste resultaten Haarlem