Veranderingen in de tijd Haarlem

Voor Haarlem wijken de volgende resultaten van Emovo 2013-2014 significant af van de resultaten 2009-2010:

Gunstige ontwikkelingen • minstens één uur per dag bewegen (+4%)
• minstens één keer per week roken (-5%), bij tweedeklassers (-6%) is
   dit gedaald
• recent alcohol drinken (-15%), zowel bij tweedeklassers (-13%) als bij
   vierdeklassers (-16%) is dit gedaald
• recent binge-drinken (-9%), zowel bij tweedeklassers (-6%) als bij
   vierdeklassers (-12%) is dit gedaald
• recent hasj of wietgebruik bij tweedeklassers (-1%)
• regelmatig op school gepest worden (-2%), regelmatig op school
   anderen pesten (-6%)
slachtoffer van een strafbaar feit (-4%)
• zich wel eens onveilig voelen (-5%)
Minder gunstige ontwikkelingen

• zich psychisch ongezond voelen (+5%)
• lidmaatschap sportvereniging (-4%)

Ten slotte is het aantal leerlingen dat geslachtsgemeenschap heeft gehad gedaald met 5%.

Ga voor meer resultaten naar:

• Resultaten gemeente Haarlem 2013-2014, vergeleken met 2009-2010

Terug naar: Belangrijkste resultaten Haarlem