Sociale en fysieke omgeving Haarlem

De resultaten van Haarlem wat betreft de sociale en fysieke omgeving:

Gepest worden

Tien procent van de leerlingen wordt gepest op school en vijf procent wordt gepest via internet (bijvoorbeeld WhatsApp, Facebook of Twitter).

Houding t.a.v. homoseksualiteit Van alle leerlingen heeft 8% een negatieve houding ten aanzien van homo- seksualiteit: ze vinden het erg raar of verkeerd.
Criminaliteit, sociale veiligheid

Bijna drie op de tien leerlingen (28%) zijn slachtoffer geweest van een strafbaar feit, zoals diefstal of vernieling. Ruim een derde (35%) voelt zich wel eens onveilig.

Ga voor meer resultaten naar:

• Alle resultaten gemeente Haarlem en regio Kennemerland
• Resultaten gemeente Haarlem, uitgesplitst naar geslacht, naar klas en naar onderwijstype

Terug naar: Belangrijkste resultaten Haarlem