Gezondheid Haarlem

Zo staat het ervoor met de gezondheid van jongeren in Haarlem:

Fysiek

De grote meerderheid van de leerlingen voelt zich gezond (83%).

Psychisch Een kwart van de leerlingen (24%) voelt zich psychisch ongezond. Zij geven bijvoorbeeld aan zich vaak somber te voelen en in de put te zitten. Bij 14% van de leerlingen komen psychosociale problemen voor. Dit kunnen problemen zijn op het gebied van emoties, gedrag, hyperactiviteit en problemen met leeftijdsgenoten. In het afgelopen jaar heeft 16% van de leerlingen aan zelfdoding gedacht.
Ingrijpende gebeurtenissen

Een kwart van de leerlingen (24%) heeft te maken (gehad) met een echtscheiding van de ouders, 7% procent heeft hier (nog) problemen mee (17% niet). Bijna vier op de tien leerlingen (37%) hebben te maken (gehad) met een langdurige ziekte, ziekenhuisopname of geestelijke/lichamelijke beperking van een gezinslid. Twaalf procent heeft hier (nog) problemen mee (25% niet).

Ga voor meer resultaten naar:

• Alle resultaten gemeente Haarlem en regio Kennemerland
• Resultaten gemeente Haarlem, uitgesplitst naar geslacht, naar klas en naar onderwijstype

Terug naar: Belangrijkste resultaten Haarlem