Gemeente Haarlem

Hoeveel jongeren uit Haarlem voelen zich gezond? Hoeveel worden gepest? Hoeveel drinken alcohol, en is dit aantal in de laatste jaren veranderd? Hoeveel lopen risico op problematisch gebruik van sociale media en zijn er hierbij verschillen tussen jongens en meisjes? De jeugdmonitor Emovo geeft antwoord op deze en vele andere vragen.

In 2013-2014 deden 2.186 leerlingen woonachtig in Haarlem mee aan de jeugdmonitor van de GGD. Tweede- en vierdeklassers uit het regulier voortgezet onderwijs vulden op school een internetvragenlijst in over hun gezondheid, welzijn en leefstijl. De leerlingen zijn afkomstig van verschillende scholen binnen en buiten Haarlem.

Uitleg over het onderzoek

Gebruik de kolom links op deze pagina om de belangrijkste resultaten per thema te bekijken.

GGD Kennemerland Haarlem