Vergelijking Bloemendaal met regio

De volgende resultaten voor Bloemendaal wijken significant af van de regio Kennemerland:

Gunstige verschillen • zich gezond voelen (+5%)
• aan zelfdoding gedacht (-3%)
• lidmaatschap sportvereniging (+13%)
• minstens één uur per dag bewegen (+11%)
• minstens twee uur per dag computeren en/of tv kijken (-13%)
• niet aan ontbijtnorm voldoen (-8%)
• dagelijks fruit eten (+13%), dagelijks groente eten (+20%)
• in huis wonen waar nooit wordt gerookt (+8%)
• risico lopen op problematisch gebruik sociale media (-3%)
• een negatieve houding t.a.v. homoseksualiteit (-3%)
Minder gunstige verschillen

• recent alcohol drinken (+7%), dit betreft vooral vierdeklassers (+7%)

Ten slotte is het aantal leerlingen dat geslachtsgemeenschap heeft gehad lager (-4%) vergeleken met regio Kennemerland.  

Ga voor meer resultaten naar:

• Alle resultaten Bloemendaal en regio Kennemerland

Terug naar: Belangrijkste resultaten Bloemendaal