Veranderingen in de tijd Bloemendaal

Voor Bloemendaal wijken de volgende resultaten van Emovo 2013-2014 significant af van de resultaten 2009-2010:

Gunstige ontwikkelingen • minstens één keer per week roken (-5%)
• recent alcohol drinken bij vierdeklassers (-10%)
• recent binge-drinken bij tweedeklassers (-5%)
• regelmatig op school gepest worden (-3%), regelmatig op school
   anderen pesten (-4%)
• een negatieve houding t.a.v. homoseksualiteit (-4%)
Minder gunstige ontwikkelingen

• zich psychisch ongezond voelen (+8%)

Ga voor meer resultaten naar:

• Resultaten Bloemendaal 2013-2014, vergeleken met 2009-2010

Terug naar: Belangrijkste resultaten Bloemendaal