Sociale en fysieke omgeving Bloemendaal

De resultaten van Bloemendaal wat betreft de sociale en fysieke omgeving:

Gepest worden

Tien procent van de leerlingen wordt gepest op school en zes procent wordt gepest via internet (bijvoorbeeld WhatsApp, Facebook of Twitter).

Houding t.a.v. homoseksualiteit Van alle leerlingen heeft 4% een negatieve houding ten aanzien van homoseksualiteit: ze vinden het erg raar of verkeerd.
Criminaliteit, sociale veiligheid

Een kwart van de leerlingen (24%) is slachtoffer geweest van een strafbaar feit, zoals diefstal of vernieling. Ruim een derde (36%) voelt zich wel eens onveilig.

Ga voor meer resultaten naar:

• Alle resultaten Bloemendaal en regio Kennemerland
• Resultaten Bloemendaal, uitgesplitst naar geslacht, naar klas en naar onderwijstype

Terug naar: Belangrijkste resultaten Bloemendaal