Gezondheid Bloemendaal

Zo staat het ervoor met de gezondheid van jongeren in Bloemendaal:

Fysiek

De grote meerderheid van de leerlingen voelt zich gezond (88%).

Psychisch Ruim een vijfde van de leerlingen (22%) voelt zich psychisch ongezond. Zij geven bijvoorbeeld aan zich vaak somber te voelen en in de put te zitten. Bij 12% van de leerlingen komen psychosociale problemen voor. Dit kunnen problemen zijn op het gebied van emoties, gedrag, hyperactiviteit en problemen met leeftijdsgenoten. In het afgelopen jaar heeft 13% van de leerlingen aan zelfdoding gedacht.
Ingrijpende gebeurtenissen

Van de leerlingen heeft 16% te maken (gehad) met een echtscheiding van de ouders, 5% procent heeft hier (nog) problemen mee (11% niet). Een derde van de leerlingen (32%) heeft te maken (gehad) met een langdurige ziekte, ziekenhuisopname of geestelijke/ lichamelijke beperking van een gezinslid. Tien procent heeft hier (nog) problemen mee (22% niet).

Ga voor meer resultaten naar:

• Alle resultaten Bloemendaal en regio Kennemerland
• Resultaten Bloemendaal, uitgesplitst naar geslacht, naar klas en naar onderwijstype

Terug naar: Belangrijkste resultaten Bloemendaal