Vergelijking Beverwijk met regio

De volgende resultaten voor Beverwijk wijken significant af van de regio Kennemerland:

Gunstige verschillen • recent hasj of wiet gebruik (-2%), dit zijn vooral vierdeklassers (-4%)
Minder gunstige verschillen

• lidmaatschap sportvereniging (-4%)
• minstens één uur per dag bewegen (-7%)
• dagelijks fruit eten (-6%), dagelijks groente eten (-10%)
• in een huis wonen waar nooit wordt gerookt (-5%)
• recent binge-drinken bij tweedeklassers (+3%)

Ga voor meer resultaten naar:

• Alle resultaten Beverwijk en regio Kennemerland

Terug naar: Belangrijkste resultaten Beverwijk