Veranderingen in de tijd Beverwijk

Voor Beverwijk wijken de volgende resultaten van Emovo 2013-2014 significant af van de resultaten 2009-2010:

Gunstige ontwikkelingen • zich gezond voelen (+4%)
• minstens één keer per week roken (-8%), zowel bij tweedeklassers
   (-7%) als bij vierdeklassers (-9%) is dit gedaald
• recent alcohol drinken (-14%), zowel bij tweedeklassers (-16%) als
   bij vierdeklassers (-13%) is dit gedaald
• recent binge-drinken (-11%), zowel bij tweedeklassers (-11%) als
   bij vierdeklassers (-12%) is dit gedaald
• recent hasj of wiet gebruik (-2%), bij tweedeklassers (-3%) is dit
   gedaald
• regelmatig gepest worden op school (-4%), regelmatig anderen pesten
   op school (-7%)
• een negatieve houding t.a.v. homoseksualiteit (-4%)
• slachtoffer geweest van een strafbaar feit (-5%)
Minder gunstige ontwikkelingen

• dagelijks fruit eten (-9%).

Ten slotte is het aantal leerlingen dat geslachtsgemeenschap heeft gehad gedaald met 5%.

Ga voor meer resultaten naar:

• Resultaten Beverwijk 2013-2014, vergeleken met 2009-2010

Terug naar: Belangrijkste resultaten Beverwijk