Sociale en fysieke omgeving Beverwijk

De resultaten van Beverwijk wat betreft de sociale en fysieke omgeving:

Gepest worden

Twaalf procent van de leerlingen wordt gepest op school en vijf procent wordt gepest via internet (bijvoorbeeld WhatsApp, Facebook of Twitter).

Houding t.a.v. homoseksualiteit Van alle leerlingen heeft 7% een negatieve houding ten aanzien van homo- seksualiteit: ze vinden het erg raar of verkeerd.
Criminaliteit, sociale veiligheid

Een kwart van de leerlingen (26%) is slachtoffer geweest van een strafbaar feit, zoals diefstal of vernieling. Ruim een derde (36%) voelt zich wel eens onveilig.

Ga voor meer resultaten naar:

• Alle resultaten Beverwijk en regio Kennemerland
• Resultaten Beverwijk, uitgesplitst naar geslacht, naar klas en naar onderwijstype