Gezondheid Beverwijk

Zo staat het ervoor met de gezondheid van jongeren in Beverwijk:

Fysiek

De grote meerderheid van de leerlingen voelt zich gezond (85%).

Psychisch Een vijfde van de leerlingen (20%) voelt zich psychisch ongezond. Zij geven bijvoorbeeld aan zich vaak somber te voelen en in de put te zitten. Bij 13% van de leerlingen komen psychosociale problemen voor. Dit kunnen problemen zijn op het gebied van emoties, gedrag, hyperactiviteit en problemen met leeftijdsgenoten. In het afgelopen jaar heeft 16% van de leerlingen aan zelfdoding gedacht.
Ingrijpende gebeurtenissen

Een kwart van de leerlingen (26%) heeft te maken (gehad) met een echtscheiding van de ouders, 8% procent heeft hier (nog) problemen mee (18% niet). Bijna vier op de tien leerlingen (38%) hebben te maken (gehad) met een langdurige ziekte, ziekenhuisopname of geestelijke/lichamelijke beperking van een gezinslid. Elf procent heeft hier (nog) problemen mee (27% niet).

Ga voor meer resultaten naar:

• Alle resultaten Beverwijk en regio Kennemerland
• Resultaten Beverwijk, uitgesplitst naar geslacht, naar klas en naar onderwijstype

Terug naar: Belangrijkste resultaten Beverwijk