Kwetsbare groepen

GGD Kennemerland publiceert voor de eerste keer de monitor sociaal kwetsbare groepen. Dit onderzoek brengt het aantal inwoners in Kennemerland in kaart dat risico loopt sociaal kwetsbaar te worden. Het onderzoek laat verder zien wat de aard en omvang is van sociaal kwetsbare groepen.

Het onderzoek
Alle mensen in de bevolking lopen risico om sociaal kwetsbaar te worden. Dit risico is groter als mensen meer risicofactoren hebben. Voorbeelden van risicofactoren zijn: psychische problemen, zwaar drinken en afhankelijk zijn van een uitkering.

Sociaal kwetsbare groepen betreft mensen bij wie gelijksoortige problemen zich opstapelen en die een gebrek aan steun hebben. Bijvoorbeeld mensen met problematische schulden of slachtoffers van huiselijk geweld.

De 10 gemeenten van de Veiligheidsregio Kennemerland kunnen de monitor gebruiken om beleid voor sociaal kwetsbare groepen te concretiseren. GGD’en zijn vanaf 2013 wettelijk verplicht om gegevens aan te leveren over sociaal kwetsbare groepen aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). GGD Kennemerland kiest er voor om deze gegevens nu al beschikbaar te stellen.

Resultaten
De monitor sociaal kwetsbare groepen bestaat uit een factsheet en een onderzoeksrapport. Het onderzoeksrapport beschrijft de problematiek per thema en geeft alle beschikbare resultaten. De factsheet is een samenvatting van het rapport en heeft als bijlage productiecijfers van het OGGZ-team van GGD Kennemerland per gemeente.

Onderzoeksrapport sociaal kwetsbare groepen
Factsheet monitor sociaal kwetsbaren algemeen
Factsheet monitor sociaal kwetsbaren Beverwijk
Factsheet monitor sociaal kwetsbaren Bloemendaal  
Factsheet monitor sociaal kwetsbaren Haarlem
Factsheet monitor sociaal kwetsbaren Haarlemmerliede
Factsheet monitor sociaal kwetsbaren Haarlemmermeer
Factsheet monitor sociaal kwetsbaren Heemskerk
Factsheet monitor sociaal kwetsbaren Heemstede
Factsheet monitor sociaal kwetsbaren Velsen
Factsheet monitor sociaal kwetsbaren Zandvoort