Resultaten per onderwerp

Hier worden de cijfers gepresenteerd over de onderwerpen die in het onderzoek zijn uitgevraagd. De meeste onderwerpen gaan over de gezondheidssituatie van inwoners in de regio Kennemerland en de factoren die deze gezondheidssituatie kunnen beïnvloeden (gezondheidsdeterminanten).

Per onderwerp worden de cijfers van alle gemeenten in figuren gepresenteerd en waar mogelijk wordt het regionale gemiddelde vergeleken met landelijke cijfers.