Gemeente Zandvoort

Neem 10 willekeurige inwoners van Zandvoort van 19 jaar en ouder in gedachten. Dan geldt dat:Zandvoort_12931516

  • 5 van deze 10 inwoners te zwaar zijn
  • 4 van deze 10 inwoners eenzaam zijn
  • 3 van deze 10 inwoners moeite hebben met rondkomen

Deze uitkomsten komen naar voren uit het gezondheidsonderzoek dat de GGD eind 2012 heeft uitgevoerd. Bijna 600 inwoners van Zandvoort deden aan dit onderzoek mee. De onderzoeksgegevens bevatten actuele informatie over gezondheid en ziekte, gezond en ongezond gedrag, sociaal functioneren en woonomgeving per gemeente.

Functioneren en kwaliteit van leven
In Zandvoort vindt 23% van de inwoners zijn gezondheid matig tot slecht, 35% ervaart in lichte mate psychische klachten en 5% in ernstige mate. Verder heeft 15% één of meer beperkingen in bewegen, horen of zien.
In vergelijking met ouderen in Nederland (39%) ervaren minder ouderen in Zandvoort (31%) hun gezondheid als matig tot slecht.

Leefstijl
In Zandvoort heeft 37% matig overgewicht, 11% heeft ernstig overgewicht en 37% beweegt onvoldoende. Zandvoort telt 27% rokers, 14% drinkt overmatig alcohol en 13% is een zware drinker.
In vergelijking met heel Nederland (23%) zijn er meer inwoners van Zandvoort die roken, dit geldt vooral voor volwassenen. Ook telt Zandvoort meer overmatige drinkers dan landelijk (8%), zowel onder volwassenen als onder ouderen. Onder ouderen in Zandvoort zijn er daarnaast meer zware drinkers (10%) vergeleken met ouderen in heel Nederland (6%). Verder zijn er minder oudere inwoners van Zandvoort (22%) die onvoldoende bewegen dan landelijk (31%).

Sociale omgeving
In Zandvoort is 30% in lichte mate eenzaam, 8% in ernstige mate, 17% geeft mantelzorg en 15% van deze mantelzorgers voelt zich zwaar belast. In Zandvoort was 13% ooit slachtoffer van huiselijk geweld en 3% was in het afgelopen jaar slachtoffer.
In vergelijking met heel Nederland (12%) telt Zandvoort meer mantelzorgers. Dit geldt vooral voor ouderen. Ook geven meer inwoners van Zandvoort aan dat ze ooit slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld vergeleken met het Nederlandse gemiddelde (7%). Het gaat hier vooral om volwassenen, bij ouderen is er geen verschil. Inwoners van Zandvoort geven ook vaker aan dat ze het afgelopen jaar slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld dan gemiddeld in Nederland (1%).

Inkomen
In Zandvoort heeft 30% moeite om rond te komen van het huishoudinkomen.
Dit is meer dan gemiddeld in Nederland (23%).

Meer resultaten 2012 lezen?
De bovenstaande resultaten zijn een samenvatting van het onderzoek dat in Zandvoort is gedaan. Bekijk voor meer en uitgebreidere informatie de onderstaande documenten.

Milieu
De milieuresultaten betreffen de onderwerpen geluidshinder, slaapverstoring door geluid, geurhinder, stof/roet/rookhinder en bezorgdheid over gezondheid door woonsituatie. Deze zijn uitgesplitst naar specifieke bronnen. De resultaten worden vergeleken met regionale cijfers. Er zijn geen landelijke cijfers beschikbaar.

Meer informatie onderzoek
In dit achtergronddocument staat meer informatie over de onderzoeksopzet, onderwerpen, meetinstrumenten en vragenlijst van het onderzoek.