Gemeente Velsen

Neem 10 willekeurige inwoners van Velsen van 19 jaar en ouder in gedachten. Dan geldt dat:BeverwijkVelsen_150998429

  • 5 van deze 10 inwoners te zwaar zijn
  • 3 à 4 van deze 10 inwoners eenzaam zijn
  • 2 van deze 10 inwoners moeite hebben met rondkomen

Ruim 2.300 Velsenaren namen eind 2012 deel aan het gezondheidsonderzoek van de GGD waar deze resultaten uit naar voren kwamen. De onderzoeksgegevens bevatten actuele informatie over gezondheid en ziekte, gezond en ongezond gedrag, sociaal functioneren en woonomgeving per gemeente.

Functioneren en kwaliteit van leven
In Velsen vindt 20% van de inwoners zijn gezondheid matig tot slecht, 32% ervaart in lichte mate psychische klachten en 4% in ernstige mate. Verder heeft 15% één of meer beperkingen in bewegen, horen of zien.
In vergelijking met heel Nederland (24%) ervaren minder inwoners in Velsen hun gezondheid als matig tot slecht.  Psychische klachten komen ook minder vaak voor dan in heel Nederland (40%). Dit geldt vooral voor volwassenen, bij ouderen is er geen verschil.

Leefstijl
In Velsen heeft 37% matig overgewicht, 14% heeft ernstig overgewicht en 36% beweegt onvoldoende. Velsen telt 23% rokers, 10% drinkt overmatig alcohol en 11% is een zware drinker.
In vergelijking met heel Nederland (8%) drinken inwoners in Velsen iets vaker overmatig alcohol. Dit geldt vooral voor volwassenen.

Sociale omgeving
In Velsen is 30% in lichte mate eenzaam, 6% in ernstige mate, 16% geeft mantelzorg en 13% van deze mantelzorgers voelt zich zwaar belast. In Velsen was 8% ooit slachtoffer van huiselijk geweld en 1% van de Velsenaren was in het afgelopen jaar slachtoffer.
In vergelijking met heel Nederland (39%) zijn minder Velsenaren eenzaam (35%). Dit betreft vooral volwassenen, bij ouderen is er geen verschil. Verder geven meer inwoners in Velsen mantelzorg dan landelijk (12%). Dit geldt zowel voor volwassenen als ouderen.

Inkomen
In Velsen heeft 23% moeite om rond te komen van het huishoudinkomen.
Dit verschilt niet met het gemiddelde in Nederland (23%).

Woonkernen
De verschillen tussen de woonkern IJmuiden/Velsen-Noord en de woonkern Santpoort/Velserbroek/Driehuis/Velsen-Zuid, kunt u lezen in de resultaten 2012.

Meer resultaten 2012 lezen?
De bovenstaande resultaten zijn een samenvatting van het onderzoek dat in Velsen is gedaan. Bekijk voor meer en uitgebreidere informatie de onderstaande documenten.

Milieu
De milieuresultaten betreffen de onderwerpen geluidshinder, slaapverstoring door geluid, geurhinder, stof/roet/rookhinder en bezorgdheid over gezondheid door woonsituatie. Deze zijn uitgesplitst naar specifieke bronnen. De resultaten worden vergeleken met regionale cijfers. Er zijn geen landelijke cijfers beschikbaar.

Meer informatie onderzoek
In dit achtergronddocument staat meer informatie over de onderzoeksopzet, onderwerpen, meetinstrumenten en vragenlijst van het onderzoek.