Gemeente Uitgeest

Neem 10 willekeurige inwoners van Uitgeest van 19 jaar en ouder in gedachten. Dan geldt dat:HaarlemmermeerUitgeest_151201385

  • 4 à 5 van deze 10 inwoners te zwaar zijn
  • 3 van deze 10 inwoners eenzaam zijn
  • 1 à 2 van deze 10 inwoners moeite hebben met rondkomen

Deze uitkomsten komen naar voren uit het gezondheidsonderzoek dat de GGD eind 2012 heeft uitgevoerd. Ruim 1.200 inwoners van Uitgeest deden aan dit onderzoek mee. De onderzoeksgegevens bevatten actuele informatie over gezondheid en ziekte, gezond en ongezond gedrag, sociaal functioneren en woonomgeving per gemeente.

Functioneren en kwaliteit van leven
In Uitgeest vindt 17% van de inwoners zijn gezondheid matig tot slecht, 30% ervaart in lichte mate psychische klachten en 3% in ernstige mate. Verder heeft 11% één of meer beperkingen in bewegen, horen of zien.
In vergelijking met heel Nederland (24%) ervaren minder inwoners van Uitgeest hun gezondheid als matig tot slecht. Psychische klachten komen ook minder vaak voor dan in heel Nederland (40%). Verder hebben minder inwoners beperkingen dan landelijk (15%). Dit betreft vooral volwassenen.

Leefstijl
In Uitgeest heeft 35% matig overgewicht, 9% heeft ernstig overgewicht en 37% beweegt onvoldoende. Uitgeest telt 18% rokers, 8% drinkt overmatig alcohol en 12% is een zware drinker.
In vergelijking met heel Nederland (23%) zijn er minder inwoners van Uitgeest die roken en komt overgewicht in Uitgeest (44%) minder vaak voor (48%). Dit betreft vooral volwassenen.

Sociale omgeving
In Uitgeest is 28% in lichte mate eenzaam, 3% in ernstige mate, 13% geeft mantelzorg en 9% van deze mantelzorgers voelt zich zwaar belast. In Uitgeest was 6% ooit slachtoffer van huiselijk geweld.
In vergelijking met heel Nederland (39%) zijn minder inwoners van Uitgeest eenzaam (32%). Dit geldt vooral voor volwassenen. Ook voelen volwassen mantelzorgers in Uitgeest (8%) zich minder vaak zwaar belast dan landelijk (14%). Uitgeest kent meer oudere inwoners (7%) die ooit slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld dan het gemiddelde in Nederland (4%).

Inkomen
In Uitgeest heeft 16% moeite om rond te komen van het huishoudinkomen.
Dit is minder dan gemiddeld in Nederland (23%). Dit geldt vooral voor volwassenen.

Meer resultaten 2012 lezen?
De bovenstaande resultaten zijn een samenvatting van het onderzoek dat in Uitgeest is gedaan. Bekijk voor meer en uitgebreidere informatie de onderstaande documenten. 

Milieu
De milieuresultaten betreffen de onderwerpen geluidshinder, slaapverstoring door geluid, geurhinder, stof/roet/rookhinder en bezorgdheid over gezondheid door woonsituatie. Deze zijn uitgesplitst naar specifieke bronnen. De resultaten worden vergeleken met regionale cijfers. Er zijn geen landelijke cijfers beschikbaar.

Meer informatie onderzoek
In dit achtergronddocument staat meer informatie over de onderzoeksopzet, onderwerpen, meetinstrumenten en vragenlijst van het onderzoek.