Gemeente Heemstede

Neem 10 willekeurige inwoners van Heemstede van 19 jaar en ouder in gedachten. Dan geldt dat:HeemstedeBloemendaal_151235141

  • 4 van deze 10 inwoners te zwaar zijn
  • 3 à 4 van deze 10 inwoners eenzaam zijn
  • 1 à 2 van deze 10 inwoners moeite hebben met rondkomen

Deze uitkomsten komen naar voren uit het gezondheidsonderzoek dat de GGD eind 2012 heeft uitgevoerd. Ruim 770 Heemstedenaren deden aan dit onderzoek mee. De onderzoeksgegevens bevatten actuele informatie over gezondheid en ziekte, gezond en ongezond gedrag, sociaal functioneren en woonomgeving per gemeente.

Functioneren en kwaliteit van leven
In Heemstede vindt 17% van de inwoners zijn gezondheid matig tot slecht, 30% ervaart in lichte mate psychische klachten en 2% in ernstige mate. Verder heeft 13% één of meer beperkingen in bewegen, horen of zien.
In vergelijking met heel Nederland (24%) zijn er minder Heemstedenaren die hun gezondheid als matig tot slecht ervaren. Dit betreft zowel volwassenen als ouderen. Psychische klachten komen ook minder vaak voor dan in heel Nederland (40%). Dit geldt vooral voor volwassenen. Verder zijn er minder volwassenen (7%) en oudere inwoners (25%) met beperkingen vergeleken met de landelijke gemiddelden (respectievelijk 11% en 30%).

Leefstijl
In Heemstede heeft 36% matig overgewicht, 6% heeft ernstig overgewicht en 32% beweegt onvoldoende. Heemstede telt 16% rokers, 10% drinkt overmatig alcohol en 6% is een zware drinker.
In vergelijking met heel Nederland (48%) hebben inwoners van Heemstede (42%) minder vaak overgewicht. Dit geldt zowel voor volwassenen als ouderen. Ook telt Heemstede minder rokers en zware drinkers dan de landelijke gemiddelden (respectievelijk 23% en 10%). Dit geldt voor volwassenen. Verder zijn er in Heemstede minder ouderen (19%) die onvoldoende bewegen dan in heel Nederland (31%).  

Sociale omgeving
In Heemstede is 30% in lichte mate eenzaam, 4% in ernstige mate, 16% geeft mantelzorg en 14% van deze mantelzorgers voelt zich zwaar belast. In Heemstede was 6% ooit slachtoffer van huiselijk geweld.
In vergelijking met heel Nederland (39%) zijn er minder Heemstedenaren eenzaam (34%). Dit geldt vooral voor volwassenen. Ook kent Heemstede meer mantelzorgers dan landelijk (12%). Dit geldt vooral voor ouderen.

Inkomen
In Heemstede heeft 16% moeite om rond te komen van het huishoudinkomen.
Dit is minder dan gemiddeld in Nederland (23%).

Meer resultaten 2012 lezen?
De bovenstaande resultaten zijn een samenvatting van het onderzoek dat in Heemstede is gedaan. Bekijk voor meer en uitgebreidere informatie de onderstaande documenten.

Milieu
De milieuresultaten betreffen de onderwerpen geluidshinder, slaapverstoring door geluid, geurhinder, stof/roet/rookhinder en bezorgdheid over gezondheid door woonsituatie. Deze zijn uitgesplitst naar specifieke bronnen. De resultaten worden vergeleken met regionale cijfers. Er zijn geen landelijke cijfers beschikbaar.

Meer informatie onderzoek
In dit achtergronddocument staat meer informatie over de onderzoeksopzet, onderwerpen, meetinstrumenten en vragenlijst van het onderzoek.