Gemeente Heemskerk

Neem 10 willekeurige inwoners van Heemskerk van 19 jaar en ouder in gedachten. Dan geldt dat:HeemskerkHaarlemmerliede_120080599

  • 5 van deze 10 inwoners te zwaar zijn
  • 4 van deze 10 inwoners eenzaam zijn
  • 2 van deze 10 inwoners moeite hebben met rondkomen

Ruim 970 Heemskerkers namen eind 2012 deel aan het gezondheidsonderzoek van de GGD waar deze resultaten uit naar voren kwamen. De onderzoeksgegevens bevatten actuele informatie over gezondheid en ziekte, gezond en ongezond gedrag, sociaal functioneren en woonomgeving per gemeente.

Functioneren en kwaliteit van leven
In Heemskerk vindt 22% van de inwoners zijn gezondheid matig tot slecht, 32% ervaart in lichte mate psychische klachten en 4% in ernstige mate. Verder heeft 14% één of meer beperkingen in bewegen, horen of zien.
Dit verschilt niet van de gemiddelden voor heel Nederland. In Nederland noemt 24% zijn gezondheid matig tot slecht, 34% ervaart in lichte mate psychische klachten, 6% in ernstige mate en 15% heeft één of meer beperkingen.

Leefstijl
In Heemskerk heeft 36% matig overgewicht, 12% heeft ernstig overgewicht en 34% beweegt onvoldoende. Heemskerk telt 19% rokers, 8% drinkt overmatig alcohol en 10% is een zware drinker.
In vergelijking met heel Nederland (23%) zijn er minder Heemskerkers die roken. Dit geldt vooral voor ouderen.

Sociale omgeving
In Heemskerk is 33% in lichte mate eenzaam, 6% in ernstige mate, 14% geeft mantelzorg en 10% van deze mantelzorgers voelt zich zwaar belast. In Heemskerk was 7% ooit slachtoffer van huiselijk geweld.
In vergelijking met heel Nederland (13%) geven meer ouderen in Heemskerk mantelzorg (17%).

Inkomen
In Heemskerk heeft 18% moeite om rond te komen van het huishoudinkomen.
Dit is minder dan gemiddeld in Nederland (23%). Het geldt vooral voor volwassenen, bij ouderen is er geen verschil.

Meer resultaten 2012 lezen?
De bovenstaande resultaten zijn een samenvatting van het onderzoek dat in Heemskerk is gedaan. Bekijk voor meer en uitgebreidere informatie de onderstaande documenten.

Milieu
De milieuresultaten betreffen de onderwerpen geluidshinder, slaapverstoring door geluid, geurhinder, stof/roet/rookhinder en bezorgdheid over gezondheid door woonsituatie. Deze zijn uitgesplitst naar specifieke bronnen. De resultaten worden vergeleken met regionale cijfers. Er zijn geen landelijke cijfers beschikbaar.

Meer informatie onderzoek
In dit achtergronddocument staat meer informatie over de onderzoeksopzet, onderwerpen, meetinstrumenten en vragenlijst van het onderzoek.