Gemeente Haarlemmermeer

Neem 10 willekeurige inwoners van Haarlemmermeer van 19 jaar en ouder in gedachten. Dan geldt dat:HaarlemmermeerUitgeest_151201385

  • 5 van deze 10 inwoners te zwaar zijn
  • 4 van deze 10 inwoners eenzaam zijn
  • 2 van deze 10 inwoners moeite hebben met rondkomen

Ruim 3.600 inwoners uit Haarlemmermeer namen eind 2012 deel aan het gezondheidsonderzoek van de GGD waar deze resultaten uit naar voren kwamen. De onderzoeksgegevens bevatten actuele informatie over gezondheid en ziekte, gezond en ongezond gedrag, sociaal functioneren en woonomgeving per gemeente.

Functioneren en kwaliteit van leven
In Haarlemmermeer vindt 20% van de inwoners zijn gezondheid matig tot slecht, 31% ervaart in lichte mate psychische klachten en 5% in ernstige mate. Verder heeft 12% één of meer beperkingen in bewegen, horen of zien.
In vergelijking met heel Nederland (24%) ervaren minder inwoners in Haarlemmermeer hun gezondheid als matig tot slecht. Psychische klachten komen ook minder vaak voor dan in heel Nederland (40%). Verder zijn er minder inwoners met beperkingen dan landelijk (15%). Dit betreft vooral ouderen.

Leefstijl
In Haarlemmermeer heeft 39% matig overgewicht, 12% heeft ernstig overgewicht en 40% beweegt onvoldoende. Haarlemmermeer telt 22% rokers, 8% drinkt overmatig alcohol en 8% is een zware drinker.
In vergelijking met heel Nederland (31%) zijn er minder ouderen in Haarlemmermeer (27%) die onvoldoende bewegen. Ouderen in Haarlemmermeer (12%) drinken wel vaker overmatig alcohol dan landelijk (8%). Verder zijn er minder volwassen zware drinkers (8%) vergeleken met heel Nederland (12%).

Sociale omgeving
In Haarlemmermeer is 31% in lichte mate eenzaam, 7% in ernstige mate, 14% geeft mantelzorg en 16% van deze mantelzorgers voelt zich zwaar belast. In Haarlemmermeer was 7% ooit slachtoffer van huiselijk geweld en 1% van de inwoners was in het afgelopen jaar slachtoffer.
In vergelijking met heel Nederland (12%) geven inwoners in Haarlemmermeer iets vaker mantelzorg. Dit betreft vooral ouderen.

Inkomen
In Haarlemmermeer heeft 22% moeite om rond te komen van het huishoudinkomen.
Dit verschilt niet van het gemiddelde in Nederland (23%).

Woonkernen
De verschillen tussen de woonkernen Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Badhoevedorp, Zwanenburg en overige kernen kunt u lezen in de resultaten 2012.

Meer resultaten 2012 lezen?
De bovenstaande resultaten zijn een samenvatting van het onderzoek dat in Haarlemmermeer is gedaan. Bekijk voor meer en uitgebreidere informatie de onderstaande documenten.

Milieu Haarlemmermeer
De milieuresultaten betreffen de onderwerpen geluidshinder, slaapverstoring door geluid, geurhinder, stof/roet/rookhinder en bezorgdheid over gezondheid door woonsituatie. Deze zijn uitgesplitst naar specifieke bronnen. De resultaten worden vergeleken met regionale cijfers. Er zijn geen landelijke cijfers beschikbaar.

Meer informatie onderzoek
In dit achtergronddocument staat meer informatie over de onderzoeksopzet, onderwerpen, meetinstrumenten en vragenlijst van het onderzoek.