Gemeente Haarlemmerliede

Neem 10 willekeurige inwoners van Haarlemmerliede en Spaarnwoude van 19 jaar en ouder in gedachten. Dan geldt dat:HeemskerkHaarlemmerliede_120080599

  • 5 van deze 10 inwoners te zwaar zijn
  • 4 van deze 10 inwoners eenzaam zijn
  • 2 van deze 10 inwoners moeite hebben met rondkomen

Ruim 600 inwoners uit Haarlemmerliede en Spaarnwoude namen eind 2012 deel aan het gezondheidsonderzoek van de GGD waar deze resultaten uit naar voren kwamen. De onderzoeksgegevens bevatten actuele informatie over gezondheid en ziekte, gezond en ongezond gedrag, sociaal functioneren en woonomgeving per gemeente.

Functioneren en kwaliteit van leven
In Haarlemmerliede en Spaarnwoude vindt 18% van de inwoners zijn gezondheid matig tot slecht, 31% ervaart in lichte mate psychische klachten en 3% in ernstige mate. Verder heeft 11% één of meer beperkingen in bewegen, horen of zien.
In vergelijking met heel Nederland (24%) ervaren minder inwoners in Haarlemmerliede en Spaarnwoude hun gezondheid als matig tot slecht. Dit betreft vooral ouderen. Ernstige psychische klachten komen ook minder vaak voor dan in heel Nederland (6%). Dit betreft vooral volwassenen, bij ouderen was het aantal te klein om een schatting te geven. Verder zijn er minder inwoners met beperkingen dan landelijk (15%).

Leefstijl
In Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft 39% matig overgewicht, 12% heeft ernstig overgewicht en 37% beweegt onvoldoende. Haarlemmerliede en Spaarnwoude telt 18% rokers, 8% drinkt overmatig alcohol en 13% is een zware drinker.
In Haarlemmerliede en Spaarnwoude wordt minder vaak gerookt dan in heel Nederland (23%). Dit betreft vooral volwassenen.

Sociale omgeving
In Haarlemmerliede en Spaarnwoude is 32% in lichte mate eenzaam, 5% in ernstige mate, 17% geeft mantelzorg en 14% van deze mantelzorgers voelt zich zwaar belast. Verder was 6% van de inwoners ooit slachtoffer van huiselijk geweld.
In vergelijking met heel Nederland (12%) geven inwoners in Haarlemmerliede en Spaarnwoude vaker mantelzorg. Dit betreft vooral ouderen. Verder lijken meer ouderen (43%) zich matig eenzaam te voelen dan landelijk (37%). Vanwege de kleine aantallen is dit niet met zekerheid vast te stellen.

Inkomen
In Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft 22% moeite om rond te komen van het huishoudinkomen. Dit verschilt niet van het gemiddelde in Nederland (23%).

Meer resultaten 2012 lezen?
De bovenstaande resultaten zijn een samenvatting van het onderzoek dat in Haarlemmerliede en Spaarnwoude is gedaan. Bekijk voor meer en uitgebreidere informatie de onderstaande documenten.

Milieu
De milieuresultaten betreffen de onderwerpen geluidshinder, slaapverstoring door geluid, geurhinder, stof/roet/rookhinder en bezorgdheid over gezondheid door woonsituatie. Deze zijn uitgesplitst naar specifieke bronnen. De resultaten worden vergeleken met regionale cijfers. Er zijn geen landelijke cijfers beschikbaar.

Meer informatie onderzoek
In dit achtergronddocument staat meer informatie over de onderzoeksopzet, onderwerpen, meetinstrumenten en vragenlijst van het onderzoek.