Gemeente Haarlem

Neem 10 willekeurige inwoners van Haarlem van 19 jaar en ouder in gedachten. Dan geldt dat:Haarlem_136036856

• 4 van deze 10 inwoners te zwaar zijn
• 4 van deze 10 inwoners eenzaam zijn    
• 2 à 3 van deze inwoners moeite hebben met rondkomen
  
Bijna 2.600 Haarlemmers namen eind 2012 deel aan het gezondheidsonderzoek van de GGD waar deze resultaten uit naar voren kwamen. De onderzoeksgegevens bevatten actuele informatie over gezondheid en ziekte, gezond en ongezond gedrag, sociaal functioneren en woonomgeving per gemeente.

Functioneren en kwaliteit van leven
In Haarlem vindt 21% van de inwoners zijn gezondheid matig tot slecht, 37% ervaart in lichte mate psychische klachten en 5% in ernstige mate. Verder heeft 14% één of meer beperkingen in bewegen, horen of zien.
In vergelijking met heel Nederland (24%) ervaren minder Haarlemmers hun gezondheid als matig tot slecht. Lichte psychische klachten komen in Haarlem vaker voor dan in heel Nederland (34%). Dit betreft vooral volwassenen, bij ouderen is er geen verschil.

Leefstijl
In Haarlem heeft 32% matig overgewicht, 11% heeft ernstig overgewicht en 34% beweegt onvoldoende. Haarlem telt 23% rokers, 9% drinkt overmatig alcohol en 11% is een zware drinker.
In vergelijking met heel Nederland (48%) hebben Haarlemmers minder vaak overgewicht (43%). Onvoldoende bewegen komt in Haarlem minder vaak voor dan landelijk (34%). Dit betreft vooral volwassenen, bij ouderen is er geen verschil.

Sociale omgeving
In Haarlem is 33% in lichte mate eenzaam, 9% in ernstige mate, 14% geeft mantelzorg en 14% van deze mantelzorgers voelt zich zwaar belast. In Haarlem was 9% ooit slachtoffer van huiselijk geweld en 1% van de Haarlemmers was in het afgelopen jaar slachtoffer.
In vergelijking met heel Nederland (12%) geven Haarlemmers iets vaker mantelzorg. Dit betreft vooral ouderen.

Inkomen
In Haarlem heeft 25% moeite om rond te komen van het huishoudinkomen.
Dit is iets meer dan gemiddeld in Nederland (23%). Het betreft vooral ouderen in Haarlem.

Stadsdelen
De verschillen tussen de stadsdelen Centrum/Zuid-West, Noord, Oost en Schalkwijk kunt u lezen in de resultaten 2012.

Meer resultaten 2012 lezen?
De bovenstaande resultaten zijn een samenvatting van het onderzoek dat in Haarlem is gedaan. Bekijk voor meer en uitgebreidere informatie de onderstaande documenten.

Milieu
De milieuresultaten betreffen de onderwerpen geluidshinder, slaapverstoring door geluid, geurhinder, stof/roet/rookhinder en bezorgdheid over gezondheid door woonsituatie. Deze zijn uitgesplitst naar specifieke bronnen. De resultaten worden vergeleken met regionale cijfers. Er zijn geen landelijke cijfers beschikbaar.

Meer informatie onderzoek
In dit achtergronddocument staat meer informatie over de onderzoeksopzet, onderwerpen, meetinstrumenten en vragenlijst van het onderzoek.