Gemeente Bloemendaal

Neem 10 willekeurige inwoners van Bloemendaal van 19 jaar en ouder in gedachten. Dan geldt dat:HeemstedeBloemendaal_151235141

  • 4 van deze 10 inwoners te zwaar zijn
  • 3 van deze 10 inwoners eenzaam zijn
  • 2 van deze 10 inwoners moeite hebben met rondkomen

Circa 750 inwoners uit Bloemendaal namen eind 2012 deel aan het gezondheidsonderzoek van de GGD waar deze resultaten uit naar voren kwamen. De onderzoeksgegevens bevatten actuele informatie over gezondheid en ziekte, gezond en ongezond gedrag, sociaal functioneren en woonomgeving per gemeente.

Functioneren en kwaliteit van leven
In Bloemendaal vindt 18% van de inwoners zijn gezondheid matig tot slecht, 27% ervaart in lichte mate psychische klachten en 2% in ernstige mate. Verder heeft 14% één of meer beperkingen in bewegen, horen of zien.
In vergelijking met heel Nederland (24%) ervaren minder inwoners in Bloemendaal hun gezondheid als matig tot slecht. Psychische klachten komen ook minder vaak voor dan in heel Nederland (40%). Dit geldt zowel voor volwassenen als ouderen.

Leefstijl
In Bloemendaal heeft 31% matig overgewicht, 7% heeft ernstig overgewicht en 34% beweegt onvoldoende. Bloemendaal telt 19% rokers, 13% drinkt overmatig alcohol en 8% is een zware drinker.
In vergelijking met heel Nederland (48%) zijn er minder inwoners die overgewicht hebben (38%). Dit geldt zowel voor volwassenen als ouderen. Verder wordt in Bloemendaal vaker overmatig alcohol gedronken dan landelijk (8%). Dit geldt zowel voor volwassenen als ouderen.

Sociale omgeving
In Bloemendaal is 26% in lichte mate eenzaam, 5% in ernstige mate, 19% geeft mantelzorg en 12% van deze mantelzorgers voelt zich zwaar belast. In Bloemendaal was 5% ooit slachtoffer van huiselijk geweld.
In vergelijking met heel Nederland (39%) zijn er minder eenzame inwoners in Bloemendaal (31%). Dit betreft vooral volwassenen, bij ouderen is er geen verschil. Verder zijn er meer mantelzorgers in Bloemendaal dan gemiddeld in Nederland (12%). Dit geldt zowel voor volwassenen als ouderen. 

Inkomen
In Bloemendaal heeft 18% moeite om rond te komen van het huishoudinkomen.
Dit is minder dan gemiddeld in Nederland (23%). Het betreft vooral ouderen.

Meer resultaten 2012 lezen?
De bovenstaande resultaten zijn een samenvatting van het onderzoek dat in Bloemendaal is gedaan. Bekijk voor meer en uitgebreidere informatie de onderstaande documenten.

Milieu
De milieuresultaten betreffen de onderwerpen geluidshinder, slaapverstoring door geluid, geurhinder, stof/roet/rookhinder en bezorgdheid over gezondheid door woonsituatie. Deze zijn uitgesplitst naar specifieke bronnen. De resultaten worden vergeleken met regionale cijfers. Er zijn geen landelijke cijfers beschikbaar.

Meer informatie onderzoek
In dit achtergronddocument staat meer informatie over de onderzoeksopzet, onderwerpen, meetinstrumenten en vragenlijst van het onderzoek.